Vše je možné... když máte vědomí!
online webináře, osobní konzultace, vzdělávací kurzy

POZVÁNKY

Priority ZÁŘÍ

Každá priorita je jako puzzlík do skládačky a složením všech 10 priorit vytvoříte ucelený a jasný obrázek všeho, co je pro Vás přínos, jaké to je žít v lehkosti a jak si poradit se vším zatěžujícím.  10 kapitol vědomí v uzavřené skupinovém online setkání. V každém díle projdeme jednu prioritu z deseti a vcelku to vnese sjednocení do Vašich životů, tak aby vše klapalo s lehkostí, radostí a hravostí. Jaké jsou Vaše priority? Jednotlivé střípky Vašich priorit složí celý Váš život. Kolik jich máte? Žijete podle přínosných priorit pro tělo a vědomí? A máte je seřazené podle důležitosti, tak aby to mohlo tvořit celek a život v lehkosti a harmonii?  Tento program je vytvořený tak, že vznikne skupina, kde budeme sdílet vše, co s těmito tématy souvisí a samozřejmostí je i individuální přístup. A proto, že je priorit 10 a tvoří celek, tak má svůj smysl projít cyklus celý. Proto tentokrát nebude možné využít jen jednu z kapitol. S jakou lehkostí můžeme vytvořit pevné základy všeho a propojit svět fantazie a hravosti se světem hmoty a materiálnosti? Jakou energii můžeme vytvořit, když přidáme ještě naši tělesnou stránku? Dovolíte si s námi vytvořit místo, kde je možné zažít vše, mít hojnost vědomí, jednotu se sebou i se všemi? A jakoukoliv představu pak zhmotnit? S jakou lehkostí se stanete tvůrci života i procesů? 1 kapitola je v rozsahu 60 min. A hodnota celého programu je 5.000 Kč. Dovolíte si zažít souznění a energetické propojení všeho? Zažít pocit, že je důležité už jen to, že jste? Rezervaci ve skupině dokončete v sekci přihlášky a prodej. Co můžeme všichni společně vytvořit a přetvořit? Další série začne 9. září. Přihlášky již spuštěny. Informace budou zasílány o každém tématu průběžně e-mailem. Privátní skupina na messengeru/whats appu.

5 000,00 Kč

Péče o tvorbu a finanční stabilita

Každé pondělí od 29/6 po dobu 12 týdnů se společně podíváme pod pokličku všech úhlů pohledu na finance, tvorbu, práci, stabilitu, jistotu, zázemí atd. A to tak, že se budeme věnovat akci, jak to uvést vše do reality a jak se všemi nástroji tvořit, aby začali i vydělávat. Využijete svých jedinečností k vytvoření originální tvůrčí síly? 

4 000,00 Kč

Ženství

Když zavřete oči a zeptáte se těla. Je Vaše tělo momentálně v ženské nebo v mužské energii? Přijímáte svou ženskou energii?  Během 5 dílů energetických, slovních a tělesných procesů se vrátíme ke skutečné podstatě ŽENY, energetického ženství a zahojíme a očistíme veškerá přesvědčení, zranění, využívání, omezování, ublížení tak, aby už nás nadále neovlivňovalo to, co jsme prožily a měly jsme jiné možnosti a volby, vytvářely vědomé vztahy a spojily se s tvůrčí energií.  Zároveň v této ženské energii se dokážeme propojit s mužskou a využít tak všech možností propojení, podpory, vděčnosti i ochrany.  Jaký způsobem přijmout a procházet cyklus s naprostou lehkostí? Jak zvládat vše, co si zvolíte, že je třeba udělat a co naopak už můžete nechat na někom jiném? Dovolíte si nechat si pomoct od druhého? Jakým přínosem můžete být pro Vaše partnery, děti, i celou planetu, když přijmete svou jedinečnost ženství, ženskou energii, a objevíte podstatu sami sebe ve své dokonalosti?  Pocit toho, že si sami sebe vážíte, že máte lehkost sami se sebou, a že už nejste zranitelné, když má o vás někdo jiný názor nebo vás hodnotí, je jednoduše báječný. Přijmout sama sebe stojí za to. Díky tomu žijete svůj život v hojnosti, tvorbě i laskavosti k sobě i ostatním.  Stanete se tou skutečnou Ženou? 

2 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Vědomé a stabilní dítě

Poslední 3 díly z minisérie o vědomých dětech.  Vážíte si Vašich dětí a vnímáte vždy, co Vám sdělují svým chováním či hlasem? Máte ve vztahu přijatý přirozený respekt, bez boje, určování rolí, zastrašování či jiných nepřirozených nastavení? Jak nepodrývat a nesnižovat dětskou osobnost a křehkost? Jakým způsobem se chovat a co dělat, aby bylo dítě součástí Vás, se zdravým sebevědomím, důvěrou a s vyrovnáním všech součástí vztahů? Na chvilku se zastavte. Na kolik procent vnímáte vědomí Vašich dětí? Na kolik procent komunikujete se svým dítětem neverbálně, pomocí komunikace s tělem? Na kolik procent je Váš vztah harmonický, stabilní a tvůrčí? Možnost zakoupení celé série s výhodou 500 Kč. 

Cena od 2 000,00 Kč 3 500,00 Kč

Tvořivé dítě

3dílná minisérie o tom, jak se jinak podívat na chování a vnímání dětí. Čeho jsou si Vaše děti vědomé, že to ovlivňuje Váš vztah? Jakým způsobem vytvořit vztah, kde nebudeme omezovat dětskou tvořivost, hravost, radost a vnímavost? Jak přirozeně podpořit a uvědomit si talenty, dary a kapacity dětské duše, dětské spontánnosti a jejich konání v souladu s přírodními zákony? Co vytváříme a předáváme, či co jsme se naučili jako děti, jež není přínos pro dětské uši a jejich vnímání? Jaká přesvědčení boří dětské sny, představivost a hravost a jak se těchto nastavení jednou pro vždy zbavit?  Zbavit tak, aby jste jednali za sebe, ze své podstaty, tak jak jste si kdysi v některých situacích v dětství třeba řekli, že až budete dospělí, tak se takto k dětem chovat nebudete. A je to tak, jak jste si řekli? Či naučené vzorce jsou někdy silnější? Trápíte se tím, že ač nechcete a své děti milujete, tak jim někdy nechtěně ubližujete?  Dovolíte si s námi projít přeměnou energetického náboje, kdy díky procesům přetvoříme to, co nám už neprospívá na energii a možnost nových, vlastních voleb ve Vašem i dětském jednání?  I tady máte možnost volby. Teď máte nějaký vztah, který funguje určitým způsobem. Buď v něm takto můžete pokračovat dál, a nebo se na to můžeme podívat jinak, vytvořit tak vzájemnou lehkost a hravost. Aby i vy jste si od teď mohli užít tvořivost svých následovníků.  Na chvilku se zastavte. Podporujete teď tvořivost svého dítěte v jeho přirozenosti a bez tlačení na rozvoj a potenciál? Je Vaše vnitřní dítě také tvořivé? V případě zakoupení celé série získáte výhodu 500 Kč. 

Cena od 2 000,00 Kč 3 500,00 Kč

Zodpovědné a spokojené dítě

3dílná minisérie o tom, jak se jinak podívat na chování a vnímání dětí. Čeho jsou si Vaše děti vědomé, že to ovlivňuje Váš vztah?  Dáváte dětem zodpovědnost, přebíráte za ně zodpovědnost či jim dáváte zodpovědnost za něco, co není jejich? Jaký energetický vliv má tato podstata zodpovědnosti? Jaký tlak na sebe vytváříte, když přebíráte zodpovědnost za někoho jiného? Musíte mít vše pod kontrolou? A stává se Vám, že už jste někdy na dně, vyčerpaní/á a už nevíte jak dál?  Jak z toho všeho ven? A jak je možné nastavit podstatu spokojeného dítěte, tak aby jste byli spokojení i vy? Aby jejich spokojenost nebyla na úkor té Vaší? Dovolíte si nastavit harmonii mezi Vámi a dětmi? Pochopit jejich výjimečnost a to, že si dítě vybralo právě Vás kvůli tomu, aby jste společně vytvořili láskyplné a laskavé propojení?  Díky energetickým, slovním i tělesným procesům se dokážeme napojit na děti, pochopit jejich chování z jiného úhlu pohledu a nastavit jiný rozměr ve všech oblastech.  Na chvilku se zastavte. Na kolik procent jste zodpovědní za své dítě? Kolik zodpovědnosti má dítě za svůj život? Na kolik procent se vnímá jako spokojené? A na kolik procent jste spokojení vy?  V případě zakoupení celé série získáte výhodu 1500 Kč. 

Cena od 2 000,00 Kč 3 500,00 Kč

Těhotenství, porod a šestinedělí v lehkosti

Vědomé těhotenství, porod a šestinedělí, to je obsahem 6-ti dílné série. Jak se s lehkostí napojit na miminko už v těhotenství? Jak s ním komunikovat? A jak zažít pohodové těhotenství bez komplikací, tradovaných obtíží a nevolností?  Díky spojení a komunikace s tělem se dokážeme společně vědomě napojit a tím si vytvořit souznění a harmonii již v raném těhotenství. Jak toto vše využít při porodu? Dovolíte si zažít bezbolestný porod, s vědomím přístupu a možností od miminka?  Zažít šestinedělí bez stresu, úzkosti a maximálně prožít radost, souznění, přijetí a vybudovat tak harmonický vztah pro celý život? Dovolíte si to zažít? Přistupovat s vděčností k dětem a vytvořit přirozený respekt?  A jak zvládnout přijetí mezi sourozenci, bez žárlivost, tak aby vzniklo láskyplné přátelství?  To vše a mnohem víc je součástí 6 dílné série, která začíná 15. 6. 2020 a pokračuje každé následující pondělí. V průběhu jednotlivých dílů zažijete propojení energie, slova a tělesné podstaty, vytvoříme jedinečné procesy přímo pro Vás v souladu s přirozeným ženstvím, spustíme obnovovací tělesné procesy a uklidníme tělo, mysl i ducha. 

5 000,00 Kč

Priority

Každá priorita je jako puzzlík do skládačky a složením všech 10 priorit vytvoříte ucelený a jasný obrázek všeho, co je pro Vás přínos, jaké to je žít v lehkosti a jak si poradit se vším zatěžujícím.  10 kapitol vědomí v uzavřené skupinovém online setkání. V každém díle projdeme jednu prioritu z deseti a vcelku to vnese sjednocení do Vašich životů, tak aby vše klapalo s lehkostí, radostí a hravostí. Jaké jsou Vaše priority? Jednotlivé střípky Vašich priorit složí celý Váš život. Kolik jich máte? Žijete podle přínosných priorit pro tělo a vědomí? A máte je seřazené podle důležitosti, tak aby to mohlo tvořit celek a život v lehkosti a harmonii?  Tento program je vytvořený tak, že vznikne skupina, kde budeme sdílet vše, co s těmito tématy souvisí a samozřejmostí je i individuální přístup. A proto, že je priorit 10 a tvoří celek, tak má svůj smysl projít cyklus celý. Proto tentokrát nebude možné využít jen jednu z kapitol. Energeticky je v této realitě nemožné dosáhnout vzdušný zámek. S jakou lehkostí k němu můžeme vytvořit pevný most jako základy všeho a propojit svět fantazie a hravosti se světem hmoty a materiálnosti? Jakou energii můžeme vytvořit, když přidáme ještě naši tělesnou stránku? Dovolíte si s námi vytvořit místo, kde je možné zažít vše, mít hojnost vědomí, jednotu se sebou i se všemi? A jakoukoliv představu pak zhmotnit? S jakou lehkostí se stanete tvůrci života i procesů? 1 kapitola je v rozsahu 90 - 120 min. A hodnota celého programu je 3.000 Kč. Dovolíte si zažít souznění a energetické propojení všeho? Zažít pocit, že je důležité už jen to, že jste? Rezervaci ve skupině dokončete v sekci přihlášky a prodej. Co můžeme všichni společně vytvořit a přetvořit? Další série začne 24. června. Přihlášky již spuštěny. Informace budou zasílány o každém tématu průběžně e-mailem. Privátní skupina na messengeru/whats appu.

3 000,00 Kč

  CO JE DOTEK LEHKOSTI - MAGIC LIFE?

  Jsme 2 tvůrčí maminky 5-ti dětí, pro které jsou jejich děti motivací v každodenní tvorbě. Naše energetické procesy jsou naším životem, provází nás každou minutou a jsme moc rády, že Vám můžeme představit to, čím žijeme. Jakou inspirací pro Vás můžeme být?

  Vybíráte si pro sebe lehkost, tvorbu a hravost? Jakým maximálním přínosem pro Vás může být naše energie při konzultacích, seminářích či kurzech s Vámi? 

  Osobní konzultace a terapie jsou možné na Liberecku, Plzeňsku, Chebsku, v Praze i okolí. Jsme otevřené všem dalším městům, co vše je možné?

  Energetické procesy jsou navrženy tak, aby Vám umožnily vytvořit si život takový, jaký si přejete. Praktické, dynamické a pragmatické nástroje Vás provází krok za krokem a pomohou Vám v tom, abyste byli více vědomí v každodenním životě a odstranili všechny překážky, které Vám v tom brání. Pak se život může stát dobrodružstvím toho, co si vyberete.

  Chcete zažít dobrodružství namísto nudného a všedního a stereotypního života? Co chcete vytvořit? Kolik zábavy můžete mít. Připravujeme pro Vás velmi mnoho kurzů o tělech, mini školeních, setkáních, víkendových pobytech a mnoho dalšího. Děkujeme, že jste u toho s námi.

  Společně pořádáme kurzy i Speciální terapie po celé republice.