MOŽNOSTI PÉČE O VAŠE TĚLO, MYSL, DUŠI I OCHRANU

Víme, že nabízíme hodně, a i když se Vám možná nechce zdržovat se dlouhým čtením. Přijměte, že teď je Váš čas k péči o sebe a ke zjištění, co je pro Vás dostupné. Dovolíte si žít v přítomném okamžiku, radosti a v přijetí vlastní podstaty? 


INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ PÉČE, SETKÁNÍ A HARMONIZAČNÍ POBYTY

TĚLESNÝ AKTIVIZAČNÍ PROCES

Spouští odblokování a uvolnění napětí a bloků na těle a v těle. Zprůchodní energetické proudění a toky v těle. Díky nim se spouští samo-léčení těla a orgánových soustav. Tyto procesy se spouští pouze při osobním setkání. 

60 - 90 min. 

Cena je 2.000 Kč.

CELISTVOST ŽIVOTNÍCH MAP

Komplexní zharmonizování ve všech oblastech a souvislostech. 
Tento program je velmi individuální a každý má jiný počet svých map a časové investice. Proto se spojíme s Vámi a s Vaším tělem a zjistíme kolik jste ochotni a vybíráte si investovat času, financí a prostoru do své komplexní přeměny života a postojů. 
Pro představu jedna mapa je jeden aspekt Vašeho života - např. tělo, tvorba, komunikace, talenty, finance, přesvědčení, vlivy atd... 

Díky ucelenosti je tento program několikadenní a může probíhat během osobního setkání (kde je součástí tělesný aktivizační proces), či online. 
Je možné ho využít po celé České i Slovenské republice. 

TVORBA OSOBNOSTNÍ ENERGETICKÉ BÁSNĚ 

Na základě Vašeho těla, Vaší energie, Vaších jedinečností je vytvořená originální báseň s nastavením prospěšnosti, přirozenosti, plynulosti, toků i míry. 

Tato báseň je součástí jedinečné zdobené památeční knihy. Je dodávána se zvukovou nahrávkou ve formátu .mp3 a je k ní vytvořen osobní proces, díky kterému získáte prostor, volnost a jednodušší tvorbu možností. 

Cena je 12.000 Kč

PÁROVÁ PÉČE

Díky ochotě připustit si, že ne za vše může partner a podívání se pravdě do očí, co vytváří Vaše volby, slova a myšlenky, uvolníte prostor pro rozvoj Vašeho vztahu. 

Ve společném řešení dojde k otevřenosti mezi sebou, k harmonii, ke vzájemné radosti. Uvědomíte si energetickou kompatibilitu a jaké volby mít, aby se podpořil Váš společný život.  

 Jaké možnosti se Vám otevřou, když si spolu najdete čas, zarelaxujete si u tělesného aktivizačního procesu a zároveň si vyřešíte vše, co Vám brání žít v radosti?

Sezení a relaxace trvá cca 2,5 - 3 hod. Cena je 4.500 Kč. 

VZTAHY A RODINA

Tíží Vás v rodině nějaká těžkost? Něco s čím si nevíte rady?

Ozvěte se nám a vymyslíme Vám program na míru přesně pro Vás a pro Vaši rodinu, tak aby byla přínosem pro všechny. 

DOMOV

Vliv domovů a prostředí, kde jsme je jeden z nejsilnějších vlivů, protože jsme tam nejčastěji. Můžeme vnímat vliv vybavení, barev, disharmonii v materiálech či přebytečnost zařízení, která brání vzdušné a proudící energii. 

Už i při videohovoru je možné zjistit určitě příčiny nespavosti, zlých snů, agresivity, těžkých pocitů, výčitek a viny, smutku až deprese aj.

 Očisťujeme negativní energie a vlivů v prostoru. 

Dále realizujeme i změny designu a barev, umístění vybavení, vzdušnost prostoru. Časová i finanční investice je navrhována každému individuálně. 

HARMONIZAČNÍ POBYTY

Tvoříme pro Vás relaxační i vzdělávací pobyty s rodinami, ale i čistě pro maminky, ženy a naopak pro tatínky, muže, tak aby si každý našel to své. Dále i příměstské tábory pro děti.

Spolupracujeme se spoustou krásných komplexů, tak se můžete těšit na pořádný odpočinek s dávkou tvorby jiných možností.

Těšíme se na Vás. 

PRO DĚTSKÁ CENTRA, ŠKOLY, FIRMY, ZDRAVOTNÍKY, ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

Pořádáme osobní i online semináře ohledně síly myšlenky a slova, o syndromu vyhoření, o komunikaci, o přijímání skutečností, o pravdě a lži, o strachu a lásce, o energetické výměně aj. z hlediska toho, co jednotlivé aspekty vytváří energeticky pro nás i pro všechny kolem. 


ONLINE OSOBNÍ PÉČE 

ÚVODNÍ ONLINE OSOBNÍ PÉČE = během hodinového online rozhovoru projdeme danou situaci, která je pro Vás nelehká, tíživá, stresující, zatěžující (ze všech možných oblastí, co Vás mohou napadnout) a společně vytvoříme plán spolupráce, jakým způsobem pro Vás nejefektivněji, nejrychleji a nejzodpovědněji vyřešit danou situaci tak, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě času, peněz i prostoru z obou stran. Vytvoříme cíl celé péče, důvody, které k tomu vedou, aby nedocházelo k zastavování či k pochybnostem, zjistíme potřebný čas a termín zahájení procesu. Je to velmi efektní a rychlý způsob, když není možné přijít osobně. Spojení probíhá přes zoom, what´s app, messenger či telefon. Sezení trvá 60 min. Cena je 2.000 Kč

CELISTVOST INDIVIDUÁLNÍ PÉČE = podle Vašeho těla nastavená péče, trvající cca 10 - 20 hodin. Upravená tak, že dojde k rozklíčování, přeměně energetického náboje, vytvoření prostoru uvolnění, nových možností a voleb. Stanete se tvůrce namísto oběti. Poznáte svou podstatu, přirozenost a pravdivou tvář. V polovině času společně komunikujeme, aby došlo k uvědomění, zodpovězení otázek, podíváme se na energetické nastavení, co tvoří naše myšlenky a slova a jak tvořit uvolnění, volby. Ve druhé polovině tvoříme s tělem harmonizační proces, aby došlo k propojení a aktualizaci do života. Součástí toho jsou i úkoly, které Vám umožní celou teorii zhmotnit do praxe. Jedna hodina tohoto bloku vychází na 1.500 Kč, při osobním setkání 2.000 Kč.

VZTAHOVÝ KRUH A POSTAVENÍ V RODINĚ/VZTAHU/PRÁCI = projdeme vztahy a jak kdo reaguje na Vaši energii a jak jste společně kompatibilní. Přetvoříme polaritu v harmonii a souznění daných vazeb a vztahů. Program je na 4 - 6 hodin. Za tento čas je reálné stihnou maximálně 6 postavení. Cena jedné hodiny je 2.000 Kč.

SKUPINOVÉ WEBINÁŘE

Online připojení probíhá přes ZOOM (dole na stránce naleznete odkaz na stažení aplikace a postup pro webové stránky), odkaz na připojení je https://us02web.zoom.us/j/762987472 Všechny jednotlivé díly začínají vždy ve stejný den v týdnu, a vždy od 20:30. Místnost je otevřená od 20:25. Každý díl je v rozsahu cca 60 min. Dle prospěšnosti se čas konce může protáhnout. Pro každou sérii webinářů je vytvořena privátní skupina na messengeru/what´s appu, kde je možnost sdílení poznatků, nápadů, podpory, zpětné vazby. Přihlášky vyplňte nejpozději 2 dny před začátkem dané série, abychom Vám včas zaslali informace, úkoly. Vše v rámci co největší vstřícnosti ze všech stran. 

Na začátku jsme si myslely, že vytvoříme jeden ucelený koncept a každá naše série bude stejná podle nějakého manuálu. Hned při první sérii nám bylo jasné, že takto to nefunguje a fungovat nebudu. Každá skupina je originální, něčím výjimečná a sejdou se lidé, kteří řeší podobné energetické napojení. Proto ke každé skupině přistupujeme jinak, tvoříme postup a harmonizaci podle potřeb všech, kdo v ní jsou. Právě proto je tu důležitá spolupráce s Vámi, maximální otevřenost, aby došlo k zahrnutí všeho do harmonizačních programů i slovních přenastavení. Pokud je z nějakého důvodu nemožné komunikovat přede všemi, ať už kvůli studu, strachu či z jiného důvodu, vždy je možné se s námi spojit individuálně či psanou formou. Stejně tak je to u úkolů, které jsou zde proto, aby otevřely prostor pro pravdu. Je pro nás důležité je zpracovat a získat splněné v co nejkratší době je to z Vaší strany možné. Skupin i klientů máme hodně a každému poskytujeme plnou péči, tak k tomu přistupujme všichni zodpovědně. 

NENÍ VŠE, JAK SE TRADUJE 1 = aneb poznání tělesných, fyzických, energetických i duševních nastavení, která nás limitují (vytvářejí limit pro naší osobnost). Jsou to takové základy osobnostního rozvoje. Povíme si cca o 130 pojmech, přesvědčeních, klamoucích vysvětleních, které nás mohou zavářet v neprospěch života. Jsou zcela běžnou součástí nás a mnohdy si je ani neuvědomujeme. Říkáme, že je něco strašně hezké, vnímáme, že máme nějaký vnitřní hlas. A co to je ve skutečnosti? Co je vědomí, napojení, stabilita, harmonie, jasnost, přesvědčení, tlak a chtění...? V jednoduchosti si uvědomíme všechny energetické pojmy i na praktických příkladech a stane se tak pro nás mnohem přirozenější jednat, mluvit, myslet, vědět. Série má 6 dílů. Cena celku je 5.000 Kč. 

NENÍ VŠE, JAK SE TRADUJE 2 = pokračování a poznání dalších cca 120 pojmů, se kterými se v běžném životě setkáváme a co pro nás v životě vytvářejí. Předpokladem tohoto programu je absolvování SÉRIE NENÍ VŠE, JAK SE TRADUJE 1. I tato série má 6 dílů. Cena celku je 5.000 Kč. 

ENERGETICKÉ PRIORITY = je deset kapitol Vašeho života. Cílem je přijetí vnitřního dítěte, své podstaty a jedinečnosti, komunikace s vlastním tělem, pochopení rozdílu mezi lží a pravdou, přijetí vlastní zodpovědnosti za svůj život, vzdání se neprospěšných vlivů, strachů a obnovení lásky k sobě, prohloubení vlastní tvorby, hojnost, propuštění očekávání, poznání síly přírody, omluva, odpouštění a vděčnost. Toto je malý náhled obsahu. Složením všech 10 priorit vytvoříte ucelený a jasný obrázek všeho, co je pro Vás prospěšné. Za pomocí slovních uvědomění, jednoduchých vysvětlení a praktických příkladů objasníme skutečnosti a spojením s energetickými harmonizačními procesy dojde k aktualizaci pro tělo, mysl, duši i ochranu. Díky návodným otázkám, prezentacím, vědomé kresbě, tance těla (i v představě), očistné hudbě aj, získáte celek prostředků k vytvoření jiných možností a pravdy k následné realizaci do běžného života. Série má 10 dílů. Cena celku je 5.000 Kč.  

ŽENSTVÍ = přijetí, uznání ženské energie, tvorba z její podstaty, objevení ženské síly, podpora cykličnosti a fáze role ženy (narození, dětství, dospívání, dospělost, matka, babička, stáří). Společně poznáme rozdíl mezi mužskou a ženskou energií, zkusíte si obě dvě možnosti na Vašem postoji a zjistíte, která varianta je pro Vás přirozená, co která přináší a díky které máte přirozenou ochranu. Počet dílů je 5. Cena celku 3.500 Kč. 

MUŽSTVÍ = propustíme nepřirozené válčení, souboje a dokazování mezilidských vztahů. Vytvoříme prostor, kde má muž své projasněné místo, je součástí přirozeného respektu, součástí rodinné tvorby a tento celek vytváří přirozenou rovnost mezi všemi. Stává se oporou pro své blízké. Cílem je přijmout mužství jako přirozenost, propustit vše, co se od něj očekává a co tu společnost nastavila jako "normální a běžné", že musí zabezpečit, nemá čas na rodinu atd... Muž je tvůrcem vztahu, je jeho součástí, a díky uvolnění napětí v jednotlivých fázích vývoje (narození, dětství, dospívání, dospělost, otec, dědeček, stáří) dojde k poznání plnohodnotné mužské energie.  Počet dílů je 5. Cena celku 3.500 Kč. 

TĚHOTENSTVÍ, POROD, ŠESTINEDĚLÍ V PŘIROZENOSTI = propustíme všechna nastavení a rady od okolí, těhotenské neduhy a nevolnosti, že je to náročné, porod bolí, šestinedělí si nemůžeme užít a je to zátěž, kojení se stává stresujícím. A hlavně, že v celku je to vše náročné. Projasníme energetická nastavení, aby vznikl prostor pro Vaší vlastní přirozenost, uznání Vašeho vlastního těla a naslouchání sobě a svému miminku - a už v této fázi uznáme jeho vlastní zodpovědnost a nepřebereme za něj to, co je jeho přirozeností. Miminko nejlépe ví, jak vést samo porod v dopomoci své vnímavé maminky. Počet dílů je 8. Cena celku je 8.000 Kč a součástí toho je 1 hodina individuální péče. Je možné ji využít kdykoliv během této série. 

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V SOULADU S PŘIROZENOSTÍ = podíváme se na všechny fáze vývoje miminka do věku 3 let. Jsou rozděleny podle věkových kategorií. V dnešní době je na internetu, v knihách a v okolí velmi mnoho názorů na výchovu, vývoj, co dělat a nedělat a žena maminka, muž tatínek i děti samotné mohou pociťovat chaos, protože zkoušíme to a tamto a stále to není to pravé ořechové. Těchto všech přesvědčení se můžeme zbavit, uděláme si jasno, co je pro nás jako rodinu prospěšné z hlediska nošení/nenošení, kojení/nekojení, polohování, uspávání, stravování, respektujícího vývoje, množství a druhu hraček,  nočníky a odplenkování, dudlíky, co má a co nemá dítě umět a jak na to všechno. Cílem je projasnit a začít komunikovat se svým tělem, tak jak je to přirozené, vytvořit prostor pro energii dětí a rovnost mezi všemi. Aby bylo jasno, co je pro každého člena prospěšné, kdy co dělat, jak se chovat, a propustit všechny tabulky a posuzování s okolím, že už by mělo umět to a ono, že už má chodit atd... Důvěra v sebe, ve své dítě a ve svého partnera se stane základem přirozena. 

  • narození - 12 měsíců = 6 dílů = cena je 4.000 Kč
  • 12 měsíců - 24 měsíců = 3 díly = cena je 2.000 Kč
  • 24 - 36 měsíců = 3 díly = cena je 2.000 Kč

DĚTI - 3 volně navazující minisérie, každá skupina má 3 díly. Je věnovaná dětem, jejich přirozenému prostoru, dětství, bez přebírání jejich zodpovědnosti nebo předávání nepřiměřené zodpovědnosti za skutečnosti, sourozence, které vytváří zátěž pro jejich stabilitu. Nastavíme přirozené prostředí, přiměřenou péči a jasnou komunikaci s respektem. Cena je 3.000 Kč za každou minisérii. 

  • VĚDOMÉ A STABILNÍ DÍTĚ
  • TVOŘIVÉ DÍTĚ
  • ZODPOVĚDNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ

CELISTVOST TĚLA - POZNEJTE, PROPOJTE, VNÍMEJTE = poznání, propojení a vnímání energie Vašeho těla. Díky všem přesvědčení, která jste kdy přijali za své, vytváříte život a funkčnost Vašeho těla v přítomném okamžiku. Jste celkově spokojení se svým tělem (ne jen po fyzické a vzhledové stránce)? Funguje v aspektu Vašeho věku tak, jak je přirozené? Cílem je jasnost porozumění signálům vlastního těla a za každé situaci být součástí vlastní jistoty, stability a poznáme vlastní jedinečnou přirozenost. Propojíme tělo - mysl - duši - ochranu v jednotu. Celek tvoří 6 dílů. Cena je 6.000 Kč. 

VNÍMÁNÍ ŽIVOTA VŠEMI SMYSLYTato série je velmi prohlubující tvůrčí energií. Spojujeme svou energii s úžasnou Ráchel Skleničkovou, která je v tomto životě nevidomá, tvoří a vnímá smysly jiným způsobem. Ráchel je naší klientkou energetických priorit, a jak ona sama řekla, tak se jí otevřel díky tomu úplně jiný svět vnímání a vědomí. Během těchto 15 dílů spojíme praktickou část všech smyslů s materiálním, hmotným, duševním světem. Poznáme jak vnímat hravě všechny naše smysly, jak je více propojit. Otevřeme možnosti našich plných kapacit a i díky zapojení Ráchelčiny hudby zvědomíme nový svět, a nové příležitosti. Jakým způsobem vnímáte Váš hlas, čich, chuť, dotek a hmat, zrak, sluch či vnitřní třetí oko? Jsou pro Vás samozřejmostí? Jste za ty dary a kapacity vděční? Jaký je Váš smysl života? Cena je 15.000 Kč. 

DOPLŇKOVÁ TVORBA

ŠITÍ A RECYKLACE OBLEČENÍ - I oblečení má svou energii. Díky volbě oblečení, které je prospěšné pro Vaše tělo se dokáže změnit hodně věcí. Vytváříme originální kousky s jedinečným designem a je tu i možnost vytvořit tzv. "překvapení" přesně podle Vaší energie. Naše výrobky jsou zdobené razítky, inkousty, texturami, s různými motivy zvířat, mandal, peříček, přírodních motivů, času, vintage styl. Kombinací materiálů a technik. Nakouknout můžete do fotogalerie. Každý kus je jen jeden a proto je vždy pro Vás vytvořen na míru. Jednotlivé ceny naleznete v e-shopu.

Recyklace oblečení - v rámci šetření planety rádi přetvoříme oblečení z Vašich šatníků, dodáme jim nový vzhled i rozměr. Máte možnost s námi projít Váš šatník a zkombinovat modely, co se k sobě hodí a přetvořit je tak, aby dodávali Vaší energii mnohem větší šarm.

SCRAPBOOK A MIX TECHNIKY - Vyrábíme scrapbooková fotoalba, přáníčka, kalendáře, rámečky, leporela, exploding boxy - svatební, narozeninové, památeční krabičky s fotografiemi, záložky, zdobné dárkové krabičky, svícínky, věnce na všechny roční období, svatební dekorace, památeční listy a koláže na těhotenství, památeční záznamy z dovolených, důležité milníky Vašich životů, lapače snů, vyšívací rámečky s fotkou, newborn album aj. 
Tento seznam není tím vším, co umíme. Pokud zde něco nenajdete, zkuste nám napsat a společně to zkonzultujeme.  

DEKORACE - Zdobíme všechny druhy materiálů, veškeré vybavení a dekorace různými technikami, tak aby pro Vás vytvářeli pocit bezpečí, láskyplného prostředí, harmonie domova. Nemusíte si kupovat drahé barvy, razítka, šablony, plotry a věci na výrobu. Buď to jednoduše vytvoříme pro Vás nebo v rámci workshopu si s námi můžete vložit svou energii do zvelebení svého prostoru. 
Máte doma staré rámečky, dekorace, svícny, nábytek a nelíbí se Vám jejich vzhled? Nehodí se Vám do stávajícího designu Vašeho domova? Rádi Vám pomůžeme s přetvořením a zdobením. Dokážeme se zeptat na to, jak má věc vypadat, aby byla přesně podle Vašich představ. A to bez nadsázky.

DOPLŇKY A NÁUŠNICE Již od roku 2013 vyrábíme šperky z fima, kovu, korálků, dřeva, látky. Ať už to jsou náušnice, náramky, šperky na krk i do vlasů, multifunkční doplňky - pásek, ozdoba na krk či do vlasů v jednom. Nabídku naleznete v e-shopu či na přání je možné vyrobit i jiné. Do této kategorie patří i šité kabelky, nákupní tašky, zero waste sáčky. 

BARTER SPOLUPRÁCE

Nabízíme možnost barterové spolupráce, tj. výměnný obchod "něco za něco". Poskytneme výměnu našich možností péče o sebe za adekvátní protihodnotu Vámi poskytovaných možností/služeb, marketingu a propagace aj. 

BONUS PRO VŠECHNY

Pro všechny naše klienty otevíráme možnost zlevnění Vámi vybraných webinářů. A to tak, když přivedete do programů další klienty, tak za každou osobu Vám odečteme 500 Kč. Takže máte možnost mít série za sníženou cenu, nebo zcela zdarma. 
JINÉ TERMÍNY, JINÉ MOŽNOSTI...

Nevyhovuje Vám datum konání některého ze seminářů, webinářů, pobytů...? Kontaktujte nás. Vytvoříme individuální program/termín, který je pro Vás přínosnější. 

Pokud máte cokoliv na srdci, ptejte se. Neexistuje žádná špatná otázka. Mimo té, na kterou se nezeptáte. To, na co se nezeptáte, tak se nevyřeší, jen je to někde odsunuto.

Jaké jsou Vaše otázky?


Webináře probíhají přes aplikaci ZOOM, která je zdarma ke stažení. Pokud si nechcete instalovat aplikace, tak můžete sledovat i přes internetový prohlížeč Safari, Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.

ODKAZ NA PŘIPOJENÍ NA VŠECHNY WEBINÁŘE JE:

https://zoom.us/j/762987472 Meeting ID: 762 987 472

Odkazy na stažení aplikace: