Ženství

Když zavřete oči a zeptáte se těla. Je Vaše tělo momentálně v ženské nebo v mužské energii? Přijímáte svou ženskou energii? 

Během 5 dílů energetických, slovních a tělesných procesů se vrátíme ke skutečné podstatě ŽENY, energetického ženství a zahojíme a očistíme veškerá přesvědčení, zranění, využívání, omezování, ublížení tak, aby už nás nadále neovlivňovalo to, co jsme prožily a měly jsme jiné možnosti a volby, vytvářely vědomé vztahy a spojily se s tvůrčí energií. 

Zároveň v této ženské energii se dokážeme propojit s mužskou a využít tak všech možností propojení, podpory, vděčnosti i ochrany. 

Jaký způsobem přijmout a procházet cyklus s naprostou lehkostí? Jak zvládat vše, co si zvolíte, že je třeba udělat a co naopak už můžete nechat na někom jiném? Dovolíte si nechat si pomoct od druhého? Jakým přínosem můžete být pro Vaše partnery, děti, i celou planetu, když přijmete svou jedinečnost ženství, ženskou energii, a objevíte podstatu sami sebe ve své dokonalosti? 

Pocit toho, že si sami sebe vážíte, že máte lehkost sami se sebou, a že už nejste zranitelné, když má o vás někdo jiný názor nebo vás hodnotí, je jednoduše báječný. Přijmout sama sebe stojí za to. Díky tomu žijete svůj život v hojnosti, tvorbě i laskavosti k sobě i ostatním. 

Stanete se tou skutečnou Ženou? 

2 000,00 Kč 5 000,00 Kč